Date & Time
of oral Presentation

SCIENTIFIC SESSION 3 : ORAL PRESENTATIONS- 21st FEB 2021 [DAY-2]

ROOM NO.1-

MEDICAL EDUCATION[1]

10:30-11:30 AM

ROOM NO.2-

IMAGING

10:30-11:30 AM

ROOM NO.3-

MEDICAL EDUCATION[2]

10:30-11:30 AM

ROOM NO.4-

GROSS ANATOMY[2]

10:30-11:30 AM

1. Anne D Souza

2. Arvind Kumar Pandey

3. Ashima Das

4. C. Swathi Poornima

5. Gayatri Girish Muthiyan

6.MidhatMuttaqui

7. VanitaGupta

0000162

0000160

0000392

0000458

0000305

0000126

000063

1.Dewanshi Mishra

2. Kumari Pooja

3.Pareesa Rabbani

4.Sanjula Singh

5.Suranjana

6.Akhalaq Ahmad

7.Syeda Sadia Sameera

0000478

000085

0000316

0000472

0000124

0000491

0000481

1. Najma Mobin

2. Payalkasat

3.Poornimakalla

4.Pushpalatha K

5. Raveena Singh

6. Roli Joshi

7. Sajubinu Cherian

0000271

0000179

0000313

000091

0000168

0000115

0000498

1. Saranya Ragavan

2. Sapna A K

3. Bharathi

4. Divasha

5. Fatima Bhopalwala Ali

6. Ashwini N S

7. Adya Priyadarshini

000024

000010

000058

0000488

0000188

0000464

0000146

ROOM NO.5-

APPLIED ANATOMY[2]

11:30AM-12:45PM

ROOM NO.6-

NEURO-ANATOMY

11:30AM-12:45PM

ROOM NO.7-

MEDICAL EDUCATION[3]

11:30AM-12:45PM

ROOM NO.8-

GROSS ANATOMY[3]

11:30AM-12:45PM

1. Anam Ahmad

2.ShilpiShrivasta

3. Runjhun

4. Krishna G

5. Shaheen Rizvi

6. Sameeullah

7. Meghana Joshi

8. Amber Rana

0000280

000075

000067

000080

0000483

0000490

000070

0000144

1.Geetika

2. Sneha Gupta

3. Meryl Rachel John

4. Ekta Sharma

5. Rahul Rai

6. Kushal Chakraborty

7. Km Chetana Sharma

8. Ravi Shankar Prasad Sawan

0000133

0000453

0000373

0000317

0000471

0000402

0000309

0000108

1. ShaguphtaTasnim Shaikh

2. Shilpa Bathla

3. Shivani Garoda

4. Sushmaprabhath

5. Zafar Sultana

6. Prajakta Kishve

7. Rashmi Malhotra

8. Sruthi Sagar Borker

0000485

000013

0000312

0000156

0000493

0000274

0000494

0000524

1.Hemamalini

2. Meghana Joshi

3.Vihangi A. Parekh

4. Rinke Choudhary

5. Sachin Patil

6. Sanjay Prasad Sah

7.Awantika Thakur

8. Amber Irfan

0000141

000070

000099

0000204

000083

000082

0000190

0000166